ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້.

ໂທລະສັບ

(+856) 20 7787 7070

Email

smartup@lica.la

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສົ່ງອີເມວເຖິງພວກເຮົາ

ກະລຸນາລະບຸລາຍລະອຽດໃນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ

    ແຜນທີ່